/ Steun Nest

Eenmalige giften

Er zijn twee soorten giften mogelijk, eenmalig en periodiek.

U kunt uw eenmalige gift aftrekken mits:

1 - De instelling geen tegenprestatie levert voor de gift. Dat betekent dat we u niet met verleidelijke cadeautjes mogen werven. We gunnen u als donateur natuurlijk wel een cadeau, maar als we dat doen kunt u uw gift niet aftrekken. En juist de mogelijkheid om 125% af te mogen trekken lijkt ons toch wel een voordeel. Daarnaast ontvangt u onze grote dankbaarheid en zetten wij ons in om mede met uw donatie een stevige bijdrage te leveren aan het welzijn van de beeldende kunst.

2 - U met een kwitanties kunt aantonen dat u de een giften hebt gedaan. Daar hebben we gelukkig een mooie kwitantie voor ontworpen

3 - Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. van 10% van uw drempelinkomen.

Vindt u het lastig om te weten wat uw drempelinkomen is dan heeft de belastingdienst hier meer informatie. Is dat voor u niet duidelijk genoeg dan kan onze boekhouder u vertrouwelijk en neutraal advies geven.