/ Steun Nest

Gegevens

Wilt u een gift doen aan Nest dan heeft u er natuurlijk recht op te weten aan wie en voor wat u geeft. Hieronder vind u de benodigde informatie

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of het fiscaal nummer van Nest is 819746691   

Ons bezoekadres is op De Constant Rebecqueplein 20b, 2586TH in Den Haag en dat is ook ons postadres.

Ons beleidsplan en activiteitenverslag vindt u hier, het inhoudelijk jaarverslag over 2013 staat hier en de financiele verantwoording staat hier.

Het bestuur van Nest bestaat uit:
Voorzitter: Rob Knijn
Penningmeester: Sander Uitdenbogaard
Secretaris : David Rietveld

Het bestuur draagt overigens volledig onbezoldigd bij aan het welslagen van Nest.

Nest volgt arbeidsvoorwaarden, afgeleid van die van de gemeente Den Haag.
Nest kent geen salarissen die openbaar moeten worden gemaakt, in het kader van de Wet Openbaarmaking Publiek gefinancierde Topinkomens (WOPT), integendeel.