/ Steun Nest

Gegevens

Wilt u een gift doen aan Nest dan heeft u er natuurlijk recht op te weten aan wie en voor wat u geeft. Hieronder vind u de benodigde informatie

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of het fiscaal nummer van Nest is 819746691   

Ons bezoekadres is op De Constant Rebecqueplein 20b, 2518 RA in Den Haag en dat is ook ons postadres.

Ons beleidsplan 2013 - 2016  vindt u hier.

Ons beleidsplan 2017 - 2020 vindt u hier.

Inhoudelijke en financiële jaarverslagen van 2013, 2014, 2015 en 2016.

Het bestuur van Nest bestaat uit:
Voorzitter: Susan Gloudemans
Penningmeester: Barend Santen
Secretaris: David Rietveld

Het bestuur draagt volledig onbezoldigd bij aan het welslagen van Nest.

Nest volgt arbeidsvoorwaarden, afgeleid van die van de gemeente Den Haag.
Nest kent geen salarissen die openbaar moeten worden gemaakt, in het kader van de Wet Openbaarmaking Publiek gefinancierde Topinkomens (WOPT).