/ Steun Nest

Nestor

Dat kunst nooit los staat van maatschappelijke tendensen, van vraagstukken en debat, van ontwikkelingen, uitvindingen en politiek, daarvan is Nest doordrongen. De tentoonstellingen bij Nest treden altijd in dialoog met vraagstukken die in de samenleving spelen, soms heel direct en soms wat meer onderhuids. Daarom zien we toekomst waarin we steeds meer de handen ineen zullen slaan met partners van binnen en buiten Den Haag. Waarin het ook noodzaak is om particuliere steun te vinden en onze achterban van vrienden en relaties nauwer te betrekken.

Als Nestor steun je Nest, word je uitgenodigd voor speciale evenementen en we houden je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws. Daarnaast zijn we je zeer erkentelijk en zetten wij ons in om met uw donatie een inhoudelijk en veelzijdig programma neer te zetten.

Nest is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen belasting te betalen over ontvangen giften. Jouw bijdrage gaat dus 100% naar Nest. Donaties aan een ANBI zijn tegelijkertijd vaak aftrekbaar voor de schenker, waardoor het mogelijk is om 100% te schenken en slechts 40% te betalen.

Mail voor meer informatie naar: nestors@nestruimte.nl