Do I dare disturb the universe?

  •  

Een educatief experiment waarbij fotografiestudenten van The American School of the Hague binnen hun artistieke proces begeleid werden door kunstenaars Gino Anthonisse, Anouk van Klaveren, Dewi Bekker.

Deelnemende leerlingen: Emma, Ellie, Felice, Saskia, Luke, Igor, Drew, Chardae, Abigail, Claire, Flo

In samenwerking met de American School of The Hague (ASH) heeft Nest een educatief programma ontwikkeld waarin studenten worden begeleid door professionals uit de kunsten in hun artistieke proces binnen de context van de huidige tentoonstelling in Nest ‘History is His Story’. Deze groepstentoonstelling gaat in op de mythische wereld beschreven door musicus, dichter en visionair Sun Ra. De studenten fotografie van ASH worden door Nest uitgenodigd om hun eigen beeldend werk verder te ontwikkelen en een eerste stap te zetten naar professionalisering. Onder begeleiding van de kunstenaars onderzochten de studenten de onderliggende relaties in betekenis en context binnen een groepstentoonstelling door middel van activerende werkmethoden. De thema’s en vragen die geïnspireerd door Sun Ra in de huidige tentoonstelling aan de orde worden gesteld, nodigen de studenten uit om te reflecteren op de notie van storytelling en hoe verhalen zowel individueel als collectief kunnen worden geschreven, veranderd en gereconstrueerd. Nest heeft als doel hedendaagse kunst te introduceren en te cultiveren die toegankelijker is voor een jonger publiek: namelijk middelbare scholieren door middel van rede, articulatie en actie.

Gedurende een periode van twee maanden hebben de kunstenaars in hun rol als mentor de leerlingen begeleid in het geven van constructieve feedback, wat heeft geleid tot hun werk dat tijdelijk deel uitmaakt van de groepstentoonstelling History is His Story met hun presentatie op 12 april.

Hier vind je alle evenementen, tentoonstellingen, talks, workshops en performances die Nest organiseert.

2024